انتخاب دکتر کریمی به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده فیزیک و یکی از سرآمدان آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز

 

طی مراسمی که با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین و اساتید دانشگاه صنعتی شیراز در تاریخ ۱۱/۲/۱۴۰۲ در تالار طاهری برگزار شد، از اساتید نمونه آموزشی از نگاه دانشجویان و سر آمدان آموزشی دانشگاه تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم از دکتر کریمی به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده فیزیک  از نگاه دانشجویان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تقدیر شد.

 همچنین دکتر کریمی به عنوان یکی از چهار استاد برگزیده سر آمد آموزشی در دانشگاه صنعتی شیراز معرفی شدند و از ایشان تقدیر بعمل آمد.