جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده ،در روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۸/۱۴۰۱  از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در سالن کنفرانس دانشکده، با حضور اعضاء هیات علمی، کارشناس آموزشی دانشکده و دانشجویان برگزارگردید.

پس از پخش تلاوت آیاتی از قرآن مجید ، رئیس دانشکده فیزیک، جناب آقای دکتر حسینی ضمن خوش آمدگوئی به دانشجویان جدید، به معرفی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده فیزیک پرداختند. در ادامه، اعضای محترم هیات علمی دانشکده، به معرفی خود و زمینه های تحقیقاتی شان پرداختند. کارشناس آموزشی دانشکده، سرکار خانم خیراتی فرد نیز بر موارد آموزشی و لزوم پیگیری اخبار از طریق سامانه مودل، سایت دانشگاه و  دانشکده تاکید نمودند.