در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت مقام استاد در روز دوشنبه ۱۹/۲/۱۴۰۱ برگزار گردید، از اساتید نمونه دانشگاه تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از آقای دکتر پاکارزاده به عنوان استاد نمونه دانشکده فیزیک در امور آموزشی تقدیر شد.