انتخاب آقای دکتر حسن پاکارزاده به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فیزیک

در مراسمی که به مناسبت هفته پژوهش در روز دوشنبه ۱۵/۹/۱۴۰۰ برگزار گردید، از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از آقای دکتر  پاکارزاده به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فیزیک تقدیر شد.