برگزاری برخط "روز فیزیک" در دانشگاه صنعتی شیراز

به مناسبت روز جهانی فیزیک، مراسم بزرگ داشت روز فیزیک بطور مشترک توسط انجمنهای علمی دانشجویی دانشکدهای فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه شیراز و دانشگاه جهرم  در روز پنجشنبه ۴/۹/۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۲.۳۰ بصورت برخط  با میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز برگزارشد. این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع شد سپس "دکتر مهدی بهادران" به نمایندگی از دانشگاه صنعتی شیراز به شرکت کنندگان خوش آمدگویی داشتند و در مورد انگیزه برگزاری مشترک روز فیزیک و برندگان جایزه نوبل ۲۰۲۱ (سیستمهای پیچیده) صحبت کردند. در ادامه "دکتر افشین منتخب" استاد فیزیک دانشگاه شیراز سخنرانی با موضوع" سیستم های پیچیده"  ایراد داشتند. پس از جلسه پرسش و پاسخ،  "دکتر علیرضا علمایی" استادیارفیزیک از دانشگاه جهرم به عنوان سخنران آخر روز فیزیک ارایه ای تحت عنوان "چشم انداز فیزیک نظری" داشتند. در بین سخنرانی ها کلیپهایی از مباحث علم فیزیک به همراه مسابقه و چالشهایی برای تفسیر علمی آنها  برگزار شد و به شرکت کنندگانی که بهترین تفسیر را ارایه کردند جوایزی اهدا شد.