جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده ، به صورت مجازی از طریق سامانه مودل، در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰ /۹/۸از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ با حضور اعضاء هیات علمی، کارشناس آموزشی دانشکده و دانشجویان برگزارگردید.

پس از پخش تلاوت آیاتی از قرآن مجید ، رئیس دانشکده فیزیک، جناب آقای دکتر حسینی ضمن خوش آمدگوئی به دانشجویان جدید، با پخش کلیپ هایی به معرفی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده فیزیک پرداختند. در ادامه، اعضای محترم هیات علمی دانشکده، به معرفی خود و زمینه های تحقیقاتی شان پرداختند. کارشناس آموزشی دانشکده، سرکار خانم خیراتی فرد نیز بر موارد آموزشی و لزوم پیگیری اخبار از طریق سامانه مودل، سایت دانشگاه و دانشکده و گروه واتساپی دانشکده تاکید نمودند.