با سلام

 زمان شروع کلاس ها در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۰۰ به شرح زیر حضورتان ارسال می گردد. 

 

مقطع کارشناسی:

۱-     زمان شروع کلاس هایی که دانشجویان آن صرفا شامل دانشجویان جاری (ماقبل ورودی ۱۴۰۰) مقطع کارشناسی می باشند، ۱۴۰۰/۶/۲۷ می باشد.

 

۲-     زمان شروع کلاس هایی که دانشجویان آن شامل دانشجویان جاری (ماقبل ورودی ۱۴۰۰) و ورودی جدید (ورودی ۱۴۰۰) یا صرفا دانشجویان ورودی جدید (ورودی ۱۴۰۰)  مقطع کارشناسی می باشند، پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی (احتمالا ۱۴۰/۷/۳) می باشد. (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام خواهد شد)

 

مقطع تحصیلات تکمیلی:

۳-     زمان شروع کلاس هایی که دانشجویان آن صرفا شامل دانشجویان جاری مقطع تحصیلات تکمیلی می باشد، ۱۴۰۰/۶/۲۷ می باشد.

 

۴-     زمان شروع کلاس هایی که دانشجویان آن شامل دانشجویان جاری  (ماقبل ورودی ۱۴۰۰) و ورودی جدید(ورودی ۱۴۰۰)  یا صرفا دانشجویان ورودی جدید(ورودی ۱۴۰۰)  مقطع دکتری می باشند،  ۱۴۰۰/۶/۲۷ می باشد.

 

۵-     زمان شروع کلاس هایی که دانشجویان آن شامل دانشجویان جاری (ماقبل ورودی ۱۴۰۰) و ورودی جدید (ورودی ۱۴۰۰) یا صرفا دانشجویان ورودی جدید (ورودی ۱۴۰۰) مقطع کارشناسی ارشد می باشند، پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد (احتمالا ۱۴۰۰/۸/۱  ) می باشد. (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام خواهد شد)

لازم به ذکر است درخصوص کلاس های ذکر شده در بندهای ۲ و ۵ که نیاز به برگزاری جلسات جبرانی دارند تعداد جلسات جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.