آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیمسال دوم ۰۰-۹۹

با سلام

احتراما بنابر مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲، آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ۳۰ مهر ۱۴۰۰ می باشد.