باسلام

دانشجویانی که از پایان نامه خود در نیمسال قبل دفاع کرده اند، ۳ ماه فرصت دارند اصلاحات مورد نظر کمیته داوران را انجام داده و فایل نهایی توسط استاد راهنمای محترم به همراه اعلام نظر مثبت کمیته داوران به صورت اتوماسیونی ارسال نمایند. 

.ضمنا بعد از این مرحله دانشجو میابیست فایل نهایی را در سامانه ایرانداک ثبت نماید.

موفق باشید