باسلام

احتراما پیرو نامه شماره ۳۰۲۰۷۶/۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۹ معاون محترم آموزشی وزارت عتف، به دانشجویان محترم اعلام میگردد که در صورت بهبود شرایط کرونایی کشور احتمال برگزاري آزمون پایـان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت حضوري وجود دارد. تصمیم گیری درخصوص قطعیت برگزاری آزمون پایان نیمسال به صورت حضوری در دستور جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قرار دارد که پس از تصمیم گیری نهایی توسط آن شورای محترم به دانشجویان گرامی اطلاع رسانی می گردد.