باسلام

دانشجویانی که قصد دارند برای نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹  از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند، می بایست حداکثر تا تاریخ:۱۴۰۰/۱/۷ در خواست خود را در سیستم گلستان ثبت و ارسال نمایند.

موفق باشید