قابل توجه تمامی دانشجویان دانشکده فیزیک

خواهشمند است اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشکده را از سامانه  https://moodle.sutech.ac.ir دنبال کنید.

باتشکر