جناب آقای دکتر پاکارزاده

با سلام

به استحضار می رساند شمارش آراء  هیات مدیره و بازرس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران با حضور نماینده وزرات علوم در تاریخ ۲۴ بهمن ماه برگزار شد و با افتخار اعلام مینماید جنابعالی بعنوان بازرس اصلی انجمن اپتیک و فوتونیک ایران انتخاب شده اید.

اولین جلسه هیئت مدیره جدید و هیئت مدیره قدیم در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۶:۳۰ در دفتر انجمن تشکیل میشود، خواهشمند است حضور بهم رسانید.

با تشکر - دبیرخانه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران