قابل توجه دانشجویان گرامی

 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می بایست حداکثر تا یک روز بعد از تاریخ ارائه سمینارجهت ثبت عنوان سمینار به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ارائه  سمینار

روز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰خواهد بود.

 

                                                          آموزش دانشکده فیزیک