دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۱۳۸۳ شروع به کار نمود. فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده در سه شاخه فیزیک- فوتونیک، فیزیک اتمی- ملکولی و فیزیک حالت جامد برنامه ریزی شده است. دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز از مهرماه ۸۹ در رشته فوتونیک- فیزیک و از بهمن ماه ۹۲ در گرایش فیزیک اتمی-مولکولی ، از بهمن ۹۵ در گرایش ماده چگال دانشجوی کارشناسی ارشد و  از مهر ۱۴۰۱ در رشته فوتونیک دانشجوی دکتری پذیرش می نماید. تلاش در ارائه پروژه‌های ارتباط با صنعت از اهداف مهم دانشکده می باشد. دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز در حال حاضر شامل ۸ عضو هیئت علمی شامل ۱ استاد تمام، ۷ نفر دانشیار می باشد.

زمینه های تخصصی اعضای هیات علمی دانشکده:

اساتید دانشکده در زمینه های تخصصی متنوعی از قبیل اپتیک غیر خطی، اپتیک کوانتومی، فیبرهای نوری، لیزر های حالت جامد، نانو فیزیک، ماده چگال نرم و ابررسانایی مشغول فعالیت هستند.

امکانات پژوهشی دانشکده:

آزمایشگاه‌های فیزیک پایه ۱ و ۲ ، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی اپتیک و لیزر  و آزمایشگاه  نانو فیزیک

گرو های علمی:

  • فوتونیک:                               دکتر کشاورز، دکتر حاتمی، دکتر پاکارزاده
  • اپتیک و لیزر:                         دکتر هنرآسا، دکتر بهادران
  • ماده چگال :                           دکتر کریمی، دکتر حسینی، دکتر کدیور