" انتخاب آقای دکتر حسن پاکارزاده به عنوان استاد نمونه دانشکده فیزیک در امور آموزشی"

" انتخاب آقای دکتر حسن پاکارزاده به عنوان استاد نمونه دانشکده فیزیک در امور آموزشی"

در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت مقام معلم و استاد برگزار گردید، از آقای دکتر حسن پاکارزاده به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشکده فیزیک (گروه فوتونیک) در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ تجلیل به عمل آمد. آقای دکتر پاکارزاده پیشتر در هفته پژوهش نیز به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فیزیک در سال ۹۴ انتخاب شدند.

0