دکتر محمدجواد کریمی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی ۲۷۲۸

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

karimi[@]‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر کریمی