نام و نام خانوادگی: دکتر عرفان کدیور

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی:فیزیک ماده چگال نرم- فیزیک سیالات- لایه های نازک

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱

پست الکترونیک:erfan.kadivar@sutech.ac.ir