نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی بهادران

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:فوتونیک/فوتونیک سنسور/حسگرهای زیستی/ میکرو  تشدیدکننده حلقوی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱

پست الکترونیک: bahadoran@sutech.ac.ir