آزمايشگاه تحقيقاتی نانو

آزمايشگاه فناوري نانو

آزمايشگاه نانوفناوري بخش فيزيك دانشگاه صنعتي شيراز از سال ۱۳۸۵ فعاليت خود را در زمينه نانو آغاز نمود. در آغاز راه با امكاناتي محدود و در فضايي كوچك قدم در عرصه پهناور نانو گذاشت و به تدريج با پيگيري مسوولين دانشگاه در حال تبديل به آزمايشگاهي مجهز جهت تحقيق دانشجويان و محققان نانو مي باشد.

تعداد زیادی دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك در اين آزمايشگاه پايان نامه هاي خود را به صورت تجربي تكميل نموده و با درجه عالي از پايان نامه هاي خود دفاع كرده اند.در اين آزمايشگاه نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و نانو ذرات نقره با روشهاي فيزيكي و شيميايي سنتز شده است و همچنين فيلتر اپتيكي با پوشش نانوذرات نقره توليد شده است.

از دستگاه های مهم این آزمایشگاه میکروسکوب AFM و STM می باشد،  که به وسیله این میکروسکوپ ها می توان از سطح نانو ذرات عکسبرداری  کرد.

لیست تجهیزات آزمایشگاه نانو

نام دستگاه

زمینه کاربردی

میکروسکوپ STM

پیداکردن مورفولوژی سطح رسانا

میکروسکوپAFM

پیداکردن مورفولوژی سطح رسانا و نارسانا

کوره

حرارت دهی

دستگاه کنترل دما

ثابت نگه داشتن دمای محیط (ماده) انجام آزمایش

کوره CVD

ساخت نانو ذره

دستگاه الکترو ریسی پرتابل

ساخت نانو الیاف

 

                                                                       STM

AFM

کوره        

 

                                       دستگاه کنترل دما

          کورهCVD

دستگاه الکتروریسی

 

لينكهاي مفيد:

http://www.nano.ir

http://www.nanolab.ir

http://www.unidonano.org

 

0