آزمايشگاه تحقیقاتي لیزر

لیزر در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کرده است  بگونه ای که بسیاری از زمینه های اصلی رشد و فناوری و توسعه صنعتی به آن مرتبط شده است . لیزر در پژوهش و تولید علم و فناوری یکی از ابزارهای اصلی بوده و انجام بسیاری از پژوهش های حساس و استراتژیک که امروزه در مراکز علمی و پژوهشی جهان صورت می گیرد بدون این وسیله امکان پذیر نیست . در زمینه پزشکی لیزر هم اکنون جزو ابزار اصلی پزشکان قرار دارد و تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها جز با لیزر مقدور نیست . کاربرد لیزر در صنعت نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که ساخت بسیاری از قطعات حساس و دقیق در صنایع استراتژیک و صنعتی که ساخت آنها با روشهای دیگر مقدور نیست توسط لیزر به سادگی قابل ساخت است . آزمايشگاه لیزر بخش فيزيك دانشگاه صنعتي شيراز از سال ۱۳۸۵ فعاليت خود را در زمينه نانو آغاز نموددر آزمایشگاه لیزر آزمایش های مربوط به دستگاه هولوگرافی و آزمایش های لیزرحالت جامد انجام می گیرد.

لیست تجهیزات آزمایشگاه لیزر

نام دستگاه زمینه کاربردی
میزاپتیکی برپایی چیدمان آزمایش های اپتیک و لیزر
هولوگرافی هولوگرافی
لیزرco2 منبع لیزری
ماژول لیزر دیودی با طول موج ۵۳۲ نانومتر منبع لیزری

 

میز اپتیکی

هولوگرافی

لیزر co2 

ماژول لیزر دیودی

 

0