لیزر در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کرده است  بگونه ای که بسیاری از زمینه های اصلی رشد و فناوری و توسعه صنعتی به آن مرتبط شده است . لیزر در پژوهش و تولید علم و فناوری یکی از ابزارهای اصلی بوده و انجام بسیاری از پژوهش های حساس و استراتژیک که امروزه در مراکز علمی و پژوهشی جهان صورت می گیرد بدون این وسیله امکان پذیر نیست . در زمینه پزشکی لیزر هم اکنون جزو ابزار اصلی پزشکان قرار دارد و تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها جز با لیزر مقدور نیست . کاربرد لیزر در صنعت نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که ساخت بسیاری از قطعات حساس و دقیق در صنایع استراتژیک و صنعتی که ساخت آنها با روشهای دیگر مقدور نیست توسط لیزر به سادگی قابل ساخت است . آزمايشگاه لیزر بخش فيزيك دانشگاه صنعتي شيراز از سال ۱۳۸۵ فعاليت خود را در زمينه نانو آغاز نموددر آزمایشگاه لیزر آزمایش های مربوط به دستگاه هولوگرافی و آزمایش های لیزرحالت جامد انجام می گیرد.

نام دستگاه و زمینه کاربردی نام دستگاه و زمینه کاربردی

میزاپتیکی/برپایی چیدمان آزمایش های اپتیک و لیزر

هولوگرافی/هولوگرافی

لیزرco2/منبع لیزری

ماژول لیزر دیودی با طول موج ۵۳۲ نانومتر/منبع لیزری