معرفی اجمالی دانشکده

تاریخچه تاسیس:

این دانشکده در سال ۱۳۸۳ و به همت دکتر کشاورز تاسیس شد.

 

فعالیت های پژوهشی دانشکده:

  1. برگزاری بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در بهمن ۹۲
  2. برگزاری همایش روز جهانی فیزیک در دی ماه ۹۵

 

زمینه های تحقیقاتی دانشکده:

اپتیک غیر خطی                                                   لیزرهای حالت جامد

اپتیک کوانتومی                                                    نانوفیزیک

فیبرهای نوری                                                       ابررسانایی

ماده چگال نرم

 

آزمایشگاه ها:

آزمایشگاه فیزیک ۱- آزمایشگاه فیزیک ۲

 

موارد دیگر:

دانشکده فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش فوتونیک- فیزیک، فیزیک اتمی و مولکولی و فیزیک حالت جامد دانشجو می پذیرد.

این دانشکده دارای ۸ عضو هیات علمی شامل ۳ دانشیار و ۵ استادیار می باشد.

0