معرفی اجمالی دانشکده

بسمه تعالی

 دانشکده فیزیک

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۱۳۸۳ شروع به کار نمود. فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده در سه شاخه فیزیک- فوتونیک، فیزیک اتمی و فیزیک حالت جامد برنامه ریزی شده است. دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز از مهرماه ۸۹ در رشته فوتونیک- فیزیک و از بهمن ماه ۹۲ در رشته فیزیک اتمی دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می نماید. رویکرد آینده‌ی دانشکده دایر نمودن کارشناسی ارشد ‌فیزیک حالت جامد و نیز دکترای فوتونیک است. تلاش در ارائه پروژه‌های ارتباط با صنعت از اهداف مهم دانشکده می باشد. دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز در حال حاضر دارای ۷ عضو هیئت علمی شامل ۳ نفر دانشیار و ۴ نفر استادیار است.

زمینه های تخصصی اعضای هیات علمی دانشکده:

اساتید دانشکده در زمینه های تخصصی متنوعی از قبیل اپتیک غیر خطی، اپتیک کوانتومی، فیبرهای نوری، لیزر های حالت جامد، نانو فیزیک، ماده چگال نرم و ابررسانایی مشغول فعالیت هستند.

امکانات پژوهشی دانشکده:

آزمایشگاه‌های فیزیک پایه ۱ و ۲ ، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی اپتیک و لیزر  و آزمایشگاه  نانو فیزیک

 

 

 

 

0