تمرین های فیزیک۲ زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۱۱
تمرین های فیزیک ۱ زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۱۱
اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زمان ارسال: يکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۹
اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زمان ارسال: يکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۹
اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زمان ارسال: يکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۹
برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۵-۹۶دانشکده فیزیک زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۴

صفحه‌ها