فرایند های آموزشی زمان ارسال: دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰
حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ زمان ارسال: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵
مقررات و آئین نامه‌های آموزشی زمان ارسال: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵
اصلاحات مورد نظر کمیته داوران جلسه دفاع زمان ارسال: دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳
تسویه حساب زمان ارسال: دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳
ثبت نام اصلی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ زمان ارسال: دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶
مرخصی تحصیلی زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

صفحه‌ها