تمدید سنوات ترم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ زمان ارسال: يکشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۴
امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده فیزیک زمان ارسال: چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶
ارائه سمینار توسط خانم دکتر تابع بردبار زمان ارسال: دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴
ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی زمان ارسال: يکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰
ثبت نام مقدماتی نیمسال۴۰۰۱ زمان ارسال: چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶
درخصوص حذف اضطراری (نهایی) نیمسال ۳۹۹۲ زمان ارسال: سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۸
اطلاعیه رفع کسری مدرک آموزشی (بسیار مهم) زمان ارسال: سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۸

صفحه‌ها