برگزاری رویداد "چگونه یک کارآفرین شدم؟" زمان ارسال: يکشنبه ۱۴۰۱/۸/۸
رویداد استارتاپی دانشکده های فیزیک و ریاضی زمان ارسال: سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۳
کتابچه قوانین و مقررات آموزشی زمان ارسال: يکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴
حذف و اضافه ترم اول ۴۰۱۱ زمان ارسال: سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹

صفحه‌ها