نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا کشاورز

مرتبه علمی: استاد تمام

زمینه تحقیقاتی:

اپتیک غیرخطی- نانوفیزیک و نانو فوتونیک - ادوات فوتونیکی- طراحی سیتم های لیزری و اپتیکی- انتشار امواج- سالیتونهای نوری- فیبرهای نوری- بلورهای فوتونیکی- بلورهای مایع- فرامواد- گرافن - سلولهای خورشیدی- سنسورهای نوری- فناوری کوانتومی.

آدرس: شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک،

کد پستی: ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن: ۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱

پست الکترونیک: keshavarz[@]‎sutech.ac.ir