نام و نام خانوادگی: دکتر سید مهدی حسینی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:فیزیک حالت جامد

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک، کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی۲۹۰۷

پست الکترونیک:hosseini[@]‎sutech.ac.ir