نام و نام خانوادگی:دکتر غلامرضا هنرآسا

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی:: لیزر، اپتیک کوانتومی و انتشار موج

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک، کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن محل کار: ۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱۳

پست الکترونیک:honarasa[@]‎sutech.ac.ir