نام و نام خانوادگی: دکتر محسن حاتمی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:فیبرهای نوری غیرخطی، کلیدهای تمام نوری، سالیتون های نوری، پلاسمونیک، گرافن، لیزر

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک، کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۷-۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۷۵۷

پست الکترونیک:hatami[@]‎sutech.ac.ir