دکتر پاکارزاده (Dr. H. Pakarzadeh)

نام: حسن

نام خانوادگی: پاکارزاده دزفولی نژاد

 

 • مرتبه علمی: دانشیار فیزیک (Ph.D)
 • تخصص: اپتیک و لیزر، فوتونیک، فیبرنوری و اثرات غیرخطی

 

رایانامه:pakarzadeh@sutech.ac.ir

تلفن: ۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱۳  داخلی ۲۷۳۴

 • نشانی : شیراز، بلوار مدرس، روبروی فضل آباد، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده علوم، طبقه اول، کدپستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تحصیلات:

 • کارشناسی: فیزیک اتمی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران .
 • پروژه­ ی کارشناسی: آسیبهای لیزر و ایمنی در برابر آنها.
 • کارشناسی ارشد: فیزیک (اپتیک و لیزر)، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی پالسهای پیکوثانیه در لیزرهای حالت جامد با پمپاژ دیودی با استفاده از سویچ Q
 • دکتری: فیزیک (اپتیک و لیزر)، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • رساله دکتری: تبدیل طول موجی و تقویت پارامتری در تارهای شدیدا غیر خطی و تارهای بلور فوتونی.
 • علاقه مندیهای علمی
 • ادوات تار نوری و اثرات غیر خطی در آنها شامل: تقویت کننده ها و نوسانگرهای پارامتری تار نوری(FOPA & FOPO)، تقویت کننده های رامان و بریلویین، تقویت کننده های تارنوری آلاییده اربیوم (EDFA)، نویز در تقویت کننده ها، تارهای بلور فوتونی(PCF)، تارهای نوری پلیمری ریزساختار (mPOF)، تارهای شدیداً غیرخطی(HNLF)، نقطه های کوانتومی(QD)، انتشارپالس در تارهای نوری و نانوسیمهای سیلیکونی(SiNW)، معادله غیرخطی تعمیم یافته شرودینگر (GNLSE)، تولیدابرپیوستار (SCG) ، توموگرافی همدوس نوری (OCT)، اپتیک غیرخطی، تبدیل طول موجی، تولید هارمونیک دوم(SHG)، لیزرهای حالت جامد، لیزرهای تارنوری، شبیه سازی خواص پاشندگی تارهای نوری معمولی و بلور فوتونی، نانولیزرها، امواج تراهرتز.
0