نام و نام خانوادگی: دکتر حسن پاکارزاده

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:فوتونیک، اپتیک و لیزر، فیبرنوری و اثرات غیرخطی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک، کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن: ۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰ ۰داخلی ۲۷۳۴

پست الکترونیک:pakarzadeh[@]‎sutech.ac.ir