نام و نام خانوادگی:دکتر غلامرضا هنرآسا

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:: لیزر، اپتیک کوانتومی و انتشار موج

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک، کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن محل کار: ۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱۳

پست الکترونیک:honarasa[@]‎sutech.ac.ir