معرفـــی دانشــکده

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۱۳۸۳ شروع به کار نمود. فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده در سه شاخه فیزیک- فوتونیک، فیزیک اتمی- ملکولی و فیزیک حالت جامد برنامه ریزی شده است. دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز از مهرماه ۸۹ در رشته فوتونیک- فیزیک و از بهمن ماه ۹۲ در گرایش فیزیک اتمی-مولکولی و از بهمن ۹۵ در گرایش ماده چگال دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می نماید. تلاش در ارائه پروژه‌های ارتباط با صنعت از اهداف مهم دانشکده می باشد. دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز در حال حاضر شامل ۸ عضو هیئت علمی شامل ۱ استاد تمام، ۳ نفر دانشیار و ۴ نفر استادیار می باشد...(ادامه مطلب)