معرفـــی دانشــکده

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۱۳۸۳ شروع به کار نمود. فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده در سه شاخه فیزیک- فوتونیک، فیزیک اتمی- ملکولی و فیزیک حالت جامد برنامه ریزی شده است. دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز از مهرماه ۸۹ در رشته فوتونیک- فیزیک و از بهمن ماه ۹۲ در گرایش فیزیک اتمی-مولکولی و از بهمن ۹۵ در گرایش ماده چگال دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می نماید. تلاش در ارائه پروژه‌های ارتباط با صنعت از اهداف مهم دانشکده می باشد....(ادامه مطلب)